Att gå rakt kräver fokusering och koncentration för mig. Därför är det svårt för mig att prata och gå samtidigt. Jag är rädd för att ramla, även om jag inte ramla.