Jag har en neurologisk sjukdom. Det är en ataxi (SCA1).

Just nu påverkar det mest min motorik och balans förmåga. Alla rörelser måste jag göra aktivt, ingenting fungerar automatiskt. Det betyder att allt är mer krävande och uttröttande för mig. Jag kan inte gå raktoch händerna är inte stadig.

Jag har vetat att jag har haft den i ca 15 år. Symptomen fick jag för några år sedan. Det finns ingen terapi idag och det kommer att försämras hela tiden. 

Det påverkar lillhjärnan dvs förbindelse mellan hjärnan och musklerna dvs. styrning av musklerna. Till slut handlar det även om musklerna som är nödvändig för andning och sväljning. 

Allt är långsammare för mig.

För att föreställa sig sjukdomen: Det har delar av MS och av sjukdomen Steven Hawking har haft. Det är som en blandning av MS och en stroke.